ประมวลภาพอบรม Authorware เพื่อสร้าง CAI โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยา อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย วันที่ 12-16 พ.ย. 2554
   
       

[Free Download Images by Dekdeemedia]