ภาพวาดพุทธประวัติ ชุดที่ 2    

DSCF0001.JPG DSCF0002.JPG DSCF0003.JPG DSCF0004.JPG DSCF0005.JPG DSCF0006.JPG
DSCF0007.JPG DSCF0008.JPG DSCF0009.JPG DSCF0010.JPG DSCF0011.JPG DSCF0012.JPG
DSCF0013.JPG DSCF0014.JPG DSCF0016.JPG DSCF0017.JPG DSCF0019.JPG DSCF0020.JPG
DSCF0021.JPG DSCF0022.JPG DSCF0023.JPG DSCF0024.JPG DSCF0025.JPG DSCF0026.JPG
DSCF0027.JPG DSCF0028.JPG DSCF0029.JPG DSCF0030.JPG DSCF0031.JPG DSCF0032.JPG
DSCF0033.JPG DSCF0034.JPG DSCF0035.JPG DSCF0036.JPG DSCF0037.JPG DSCF0038.JPG
DSCF0039.JPG DSCF0040.JPG DSCF0041.JPG DSCF0042.JPG DSCF0043.JPG DSCF0044.JPG
DSCF0046.JPG DSCF0047.JPG DSCF0048.JPG DSCF0049.JPG DSCF0050.JPG DSCF0051.JPG
DSCF0052.JPG DSCF0053.JPG DSCF0054.JPG DSCF0055.JPG DSCF0056.JPG DSCF0057.JPG
DSCF0058.JPG DSCF0059.JPG DSCF0060.JPG DSCF0061.JPG DSCF0062.JPG DSCF0063.JPG

ขอขอบคุณแหล่งที่มาของภาพพุทธประวัติ
วัดสวนแก้ว (พระอาจารย์พยอม กัลยาโณ) จ.นนทบุรี[Free Download Images by Dekdeemedia]